Panjavidhya Technological College

สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เปิดรับนักศึกษาใหม่ จำนวนจำกัด (ชาย-หญิง) ระดับปวช. สาขาช่างยนต์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

พิเศษ!! ค่าลงทะเบียน 8,345 บาท

รุ่นที่ 1 ชำระเงินระหว่าง 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 (รับส่วนลด 3,000 บาท)
รุ่นที่ 2 ชำระเงินระหว่าง 5 เมษายน – 18 เมษายน 2564 (รับส่วนลด 2,000 บาท)
รุ่นที่ 3 ชำระเงินระหว่าง 19 เมษายน – 25 เมษายน 2564 (รับส่วนลด 1,500 บาท)
รุ่นที่ 4 ชำระเงินระหว่าง 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 (รับส่วนลด 1,000 บาท)

พร้อมรับเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน (ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี)

 

แบบฟอร์มสมัครเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

 

1 Step 1
ที่อยู่ปัจจุบัน
รายละเอียดการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 065-812-4813 (อ.อโนทัย)