Panjavidhya Technological College
banner-phatep-01
ปัญจวิทยา

สื่อการเรียนการสอนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

"ชาวช่างฝีมือปัญจวิทยา ไม่หยุดยั้งในการเรียนรู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

วิทยาลัยเทคโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

ดร. ณภัทร ปัณยาลักษณ

ผู้บริหารวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงาน

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญทักษะ ปัญจมีวินัย