logo

วิทยาลัยเทคโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

ดร. ณภัทร ปัณยาลักษณ

ผู้บริหารวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sep
07

กิจกรรมสร้างความตระหนักและสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กิจกรรมสร้างความตระหนักและสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำภาคเรียนที่ 1…

อ่านต่อ
Sep
04

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด

วันที่ 3 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา…

อ่านต่อ
Aug
22

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ
Aug
22

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด 22-26 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ
Aug
22

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 20 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญทักษะ ปัญจมีวินัย