logo

วิทยาลัยเทคโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

ดร. ณภัทร ปัณยาลักษณ

ผู้บริหารวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sep
11

อบรมพัฒนาหัวหน้างานและการสมาคม ระดับ ปวส.

อบรมพัฒนาหัวหน้างานและการสมาคม ระดับ ปวส. วันที่ 7-8…

อ่านต่อ
Sep
07

กิจกรรมสร้างความตระหนักและสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กิจกรรมสร้างความตระหนักและสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำภาคเรียนที่ 1…

อ่านต่อ

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญทักษะ ปัญจมีวินัย