Panjavidhaya Technological College
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564
pfizer-1st-panja

วิทยาลัยเทคโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

ดร. ณภัทร ปัณยาลักษณ

ผู้บริหารวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Nov
30

วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างยนต์ (ชาย-หญิง) 1/2565

ด่วน!! มีจำนวนจำกัด ระดับ ปวช. จ่ายเพียง 2,895 บาท เท่านั้น จากปกติ 8,345 บาท พร้อมรับ เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์และหหนังสือเรียนฟรี (ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี) หมายเหตุ นักเรียนหญิงรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรฟรี 3 ปี พิจรณาจากผลการเรียนและความประพฤติ ระดับ ปวส. จ่ายเพียง 16,000 บาท เท่านั้น จากปกติ 21,000 บาท ฟรี ชุดนักศึกษา 1 ชุด สิทธิพิเศษ เมื่อสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-29 ธันวาคมนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 093-7219611, 093-7216313, 093-7217012, 093-7230900  

อ่านต่อ

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญทักษะ ปัญจมีวินัย