Panjavidhya Technological College

รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา ติดต่อ 02-532-8090 ถึง 3

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา รับสมัครบุคลากร หลายอัตรา

– ครูช่างเชื่อม 1 อัตรา
– ครูช่างยนต์ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา วุฒิ คอบ. หรือ อสบ. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน
 • เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาระบสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน
 • เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เอกอังกฤษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน
 • เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครที่ห้องธุรการ เวลา 9.00 -15.00 น. ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อ 02-532-8090 ถึง 3

Comments are closed.