Panjavidhaya Technological College

Jobs

ขนส่งจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาเครื่องกล เข้าทำงานประจำจุดเช็ครถประจำทางนวนคร ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(สัญญาจ้าง 6 เดือน) จำนวนรับ 6-10 อัตรา ค่าจ้าง 420 บาท/วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 2562 – วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562 เริ่มงานวันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ติดต่อฝ่ายตรวจสภาพรถ โทร. 084-916-3399 (คุณน้องเล็ก)
Read more
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา รับสมัครบุคลากร หลายอัตรา – ครูช่างเชื่อม 1 อัตรา – ครูช่างยนต์ 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา วุฒิ คอบ. หรือ อสบ. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ – ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาระบสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ – ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เอกอังกฤษ […]
Read more