Panjavidhya Technological College

Activities

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปวช. สาขาช่างยนต์ (ทั้งชายและหญิง) โปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 รับส่วนลด 4,000 บาท เมื่อชำระเงินระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคม 2565 รับส่วนลด 3,000 บาท เมื่อชำระเงินระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2565 รับส่วนลด 2,000 บาท เมื่อชำระเงินระหว่างวันที่ 11-24 เมษายน 2565 รับส่วนลด 1,500 บาท เมื่อชำระเงินระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2565 รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อชำระเงินระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2565 จากค่าลงทะเบียนปกติ 8,345 บาท (พร้อมรับเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี) สอบถามเพิ่มเติม โทร. […]
Read more
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 5,000 บาท
Read more