Panjavidhya Technological College

Activities

ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีรับวุฒิบัตร ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 และ ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา โดยประธานในพิธี ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
วิทยลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองลาดสวาย อบรม เรื่อง ทักษะชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ พัฒฐพงษ์ แก้วกัญยา และคณะ วันที่ 13 ก.พ. 2567
Read more
กิจกรรมวันนักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (สาขาวิชาช่างยนต์) ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 30-31 มกราคม 2567 ผลการเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วยรางวัล ทักษะงานไฟฟ้ารถยนต์ ระดับ ปวช. เหรียญทอง ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. เหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวช. เหรียญเงิน ประเภทประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับ ปวช. เหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. เหรียญทอง ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. เหรียญเงิน ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. เหรียญทองแดง ประเภทประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. เหรียญทองแดง  
Read more
กิจกรรม วัน OpenHouse วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจะวิทยา
Read more
งานวันครู วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
Read more
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 วันที่ 22 ธันวาคม 2566
Read more
การแข่งขันฟุตบอลภายใน  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึง 19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
การประชุมกรรมการ 4 ฝ่ายประกอบด้วย ผู้แทนชุมชนผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนสถานประกอบการ และผู้แทนนักเรียน เพื่อพีจารณาเกี่ยวกับแผนการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
Read more