Panjavidhya Technological College

College News

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ บริษัท เอ็น.วี.มอเตอร์ จำกัด วันที่ 14 กันยายน 2565
Read more
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) TDRI เข้าสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโครงการ “การพัฒนาทุนมนุษย์ของกำลังแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านรูปแบบ STEAM Education”
Read more
การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ระดับ ปวส.1 เรื่องอนาคตและอาชีพช่างยนต์ โดย บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด
Read more
พิธีมอบโล่ ให้กับ บริษัท ฮอนด้า ร่วมทำ MOU พร้อมอบรมให้กับ นักเรียนระดับ ปวช.3 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565
Read more
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ทำ MOU ร่วมกับปัญจวิทยา พร้อมแนะแนว การรับสมัครนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565
Read more
อบรม ปวช. 1-3 เรื่องวิศวะกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2565
Read more
อบรมพัฒนาหัวหน้างานสู่ตลาดแรงงานและการสมาคม ระดับ ปวส.2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565
Read more
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสาตร์ เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565
Read more
โครงการเขียนแผนธุรกิจ และการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากร ดร.สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
Read more
บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จํากัด จัดทำ MOU ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
Read more