Panjavidhya Technological College

College News

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2566
Read more
บริษิท Castrol แห่งประเทศไทย อบรมเรื่อง น้ำมันหล่อลื่น วันที่ 18 สิงหาคม 2566
Read more
บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท (VSK AUTO PARTS) แนะแนว และรับสมัครงาน วันที่ 18 สิงหาคม 2566
Read more
นักศึกษาชั้นปวส.2 อบรมการประกันอุบัติเหตุ โดย บ.ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย วันที่ 17 สิงหาคม 2566
Read more
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
Read more
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 27 กรกฏาคม 2566
Read more
การมอบทุนการศึกษา บริษัท B AUTOHAUS โดยคุณ อัครวัชร คงสิริกาญจน์ วันที่ 17 กรกฏาคม 2566
Read more
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ถวาย ณ วัดคลองชัน วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2566
Read more
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด โดยเทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุธานี วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2566
Read more
กิจกรรมอบรมโรคเอดส์ โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน วันที่ 29 มิถุนายน 2566
Read more