Panjavidhya Technological College
wingspan

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานสายช่าง ประจำสนามบินดอนเมือง ** จำนวนมาก **

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานสายช่าง ประจำสนามบินดอนเมือง ** จำนวนมาก **

ตำแหน่งที่เปิดรับ ดังนี้

  1. ตำแหน่ง Aircraft Mechanic
   คุณสมบัติ

   • สัญชาติไทย
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
   • จบการศึกมาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบจากหลักสูตรนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน (AMT0) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะได้รับการพิจารณา
  2. ตำแหน่ง Aircraft Engineer
   คุณสมบัติ

   • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
   • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอากาศยาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
   • เกรคเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5
   • มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ คะแนน THAI-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน 12,500 บาท
 • ภาษาอังกฤษ 1,500 บาท
 • ค่าประสบการณ์ 1,118 บาท
 • เงินเดือนขึ้น/ปี 1,000 บาท
 • รวม 16,118 บาท
 • โครงการ AMTO 3,000 บาท

รวม 19,118 บาท

 

** สามารถสมัคร พร้อมสัมภาษณ์และทราบผลทันที **

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 09.00 -15.00 น.
ณ อาคาร ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Location: https://maps.app.goo.gl/KBcjKqEyWGAnMSS3A

ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. ลงชื่อสมัครใน QR CODE
 2. ผู้สมัครที่ลงชื่อเข้ามา บริษัทฯ จะพิจารณาตามคำแหน่งานคังกล่าวข้างค้นตามความเหมาะสม
 3. เตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัครให้ครบถ้วน (ดูรายละเอียดใน QR CODE)
 4. แต่งกายสุภาพ
 5. สมัคร + สัมภาษณ์-ทราบผลทันที
 6. ขอคนที่พร้อมเริ่มงานนะครับ
 7. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัครงาน

 

Comments are closed.