Panjavidhya Technological College

พิธีรับวุฒิบัตร ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 และ ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีรับวุฒิบัตร ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 และ ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา

โดยประธานในพิธี ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

Comments are closed.