Panjavidhya Technological College

อบรมหัวข้อ ทักษะชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิทยลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองลาดสวาย อบรม เรื่อง ทักษะชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ พัฒฐพงษ์ แก้วกัญยา และคณะ วันที่ 13 ก.พ. 2567

Comments are closed.