Panjavidhya Technological College

พิธีไหว้ครู พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ตลอดจนนักเรียนนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพต่าง ตลอดจนอาจารย์ผู้อบรมนักเรียนเพื่อการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

 

Comments are closed.