Panjavidhya Technological College

บริษัท คาสตรอล ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องน้ำมันเครื่อง

วันที่ 5 กันยายน 2562 วิทยาลัยฯ ร่วมกับบริษัท คาสตรอล ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องน้ำมันเครื่องแก่นักเรียน นักศึกษา

Comments are closed.