Panjavidhya Technological College

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝัมือปัญจวิทยา ร่วมบริจาคสู้วิกฤติ โควิด-19

วันนี้ 5 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝัมือปัญจวิทยา ได้ทำการมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยนางยุพิน เอี่ยมบำรุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ลาดสวาย เป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปทำการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

Comments are closed.