Panjavidhya Technological College

ปัญจวิทยา รับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาปีที่ 3

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา รับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาปีที่ 3 โดยนักศึกษษที่ได้รับรางวัลคือ นายศิริพงษ์ แซ่มลำเจียก

Comments are closed.