Panjavidhya Technological College

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างยนต์ (ชาย-หญิง) 1/2565

ด่วน!! มีจำนวนจำกัด วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา

ระดับ ปวช. จ่ายเพียง 2,895 บาท เท่านั้น จากปกติ 8,345 บาท

พร้อมรับ เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์และหหนังสือเรียนฟรี (ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี)
หมายเหตุ นักเรียนหญิงรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรฟรี 3 ปี พิจรณาจากผลการเรียนและความประพฤติ

ระดับ ปวส. จ่ายเพียง 16,000 บาท เท่านั้น จากปกติ 21,000 บาท ฟรี ชุดนักศึกษา 1 ชุด

สิทธิพิเศษ เมื่อสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 093-7219611, 093-7216313, 093-7217012, 093-7230900

 

Comments are closed.