Panjavidhya Technological College
9540815634346

ด่วน!! ปัญจวิทยารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2565

panja-pro-03-2022

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปวช. สาขาช่างยนต์ (ทั้งชายและหญิง)

โปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

รับส่วนลด 4,000 บาท เมื่อชำระเงินระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคม 2565
รับส่วนลด 3,000 บาท เมื่อชำระเงินระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2565
รับส่วนลด 2,000 บาท เมื่อชำระเงินระหว่างวันที่ 11-24 เมษายน 2565
รับส่วนลด 1,500 บาท เมื่อชำระเงินระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2565
รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อชำระเงินระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2565

จากค่าลงทะเบียนปกติ 8,345 บาท (พร้อมรับเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 093-7219611, 093-7216313, 093-7217012, 093-7230900 

หรือ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

Comments are closed.