Panjavidhya Technological College

นายอภิวัต ไกรเสือ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง พร้อมเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขันทักษะวิชาจักรยานยนต์

นายอภิวัต ไกรเสือ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง พร้อมเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ในการแข่งขันทักษะวิชาจักรยานยนต์

โดยช่างฝีมือปัญจวิทยา จบในอันดับที่สอง 91.19 คะแนน

 

Comments are closed.