Panjavidhaya Technological College

Author: pjtsuper

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา รับสมัครบุคลากร หลายอัตรา – ครูช่างเชื่อม 1 อัตรา – ครูช่างยนต์ 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา วุฒิ คอบ. หรือ อสบ. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ – ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาระบสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ – ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เอกอังกฤษ […]
Read more