Panjavidhya Technological College

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 29 มิ.ย. 65

ปัญจวิทยาฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

Comments are closed.