Panjavidhya Technological College

ปัญจวิทยา จัดอบรมเรื่องการใช้สีสเปรย์ Samurai Kurobushi

ปัญจวิทยา อบรมร่วมกับ บริษัท เดี้ยนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เรื่องการใช้สีสเปรย์ Samurai Kurobushi เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2565

 

 

Comments are closed.