Panjavidhya Technological College

ปัญจวิทยาฯ จัดอบรมความรู้เรื่องอาเซี่ยน

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรื่องประชาคมอาเซี่ยน ให้แก่นักศึกษา ปวช. 1-3 เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

Comments are closed.