Panjavidhya Technological College

MOU ร่วมกับบริษัท ไทยไฟล์เทรนนิ่ง จำกัด และ บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซล จำกัด

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ทำโครงการ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการศึกษา การฝึกอาชีพและเข้าร่วมทำงาน กับบริษัท ไทยไฟล์เทรนนิ่ง จำกัด และ บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซล จำกัด

Comments are closed.