Panjavidhya Technological College

นายศักดิพัฒน์ ไชยคูณ นักศึกษาระดับ ปวส.1/1 เข้ารับพระราชทานรางวัล ด้านความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัล”ด้านความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564″ นายศักดิพัฒน์ ไชยคูณ นักศึกษาระดับ ปวส.1/1 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝืมือปัญจวิทยา

 

Comments are closed.