Panjavidhya Technological College

Author: pjtsuper

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท วอลโว สแกนดิเนเวีย จำกัด มอบอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
Read more
บริษัท ออโต้เทคนิค(ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครช่างยนต์ **หลายอัตรา**
Read more
บริษัท สปก อีวี ออโต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเทคนิค 1 อัตรา รายได้ 11,500 บาทต่อเดือน ทดลองงาน 120 วัน ผ่านโปร ปรับเพิ่มอีก 1,000 บาท วันทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน
Read more
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานสายช่าง ประจำสนามบินดอนเมือง ** จำนวนมาก ** ตำแหน่งที่เปิดรับ ดังนี้ ตำแหน่ง Aircraft Mechanic คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกมาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบจากหลักสูตรนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน (AMT0) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จะได้รับการพิจารณา ตำแหน่ง Aircraft Engineer คุณสมบัติ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอากาศยาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เกรคเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5 มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ คะแนน THAI-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 […]
Read more
ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีรับวุฒิบัตร ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 และ ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา โดยประธานในพิธี ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
วิทยลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองลาดสวาย อบรม เรื่อง ทักษะชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ พัฒฐพงษ์ แก้วกัญยา และคณะ วันที่ 13 ก.พ. 2567
Read more
กิจกรรมวันนักประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มภาคกลาง จ.ชลบุรี (สาขาวิชาช่างยนต์) ณ วิทยาลัย อี.เทค วันที่ 30-31 มกราคม 2567 ผลการเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วยรางวัล ทักษะงานไฟฟ้ารถยนต์ ระดับ ปวช. เหรียญทอง ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. เหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวช. เหรียญเงิน ประเภทประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับ ปวช. เหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. เหรียญทอง ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. เหรียญเงิน ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. เหรียญทองแดง ประเภทประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. เหรียญทองแดง  
Read more
กิจกรรม วัน OpenHouse วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจะวิทยา
Read more
งานวันครู วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
Read more