Panjavidhya Technological College

Author: pjtsuper

กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เรื่องน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ โดยบริษัท Castrol ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
Read more
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
Read more
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรื่องประชาคมอาเซี่ยน ให้แก่นักศึกษา ปวช. 1-3 เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
Read more
ปัญจวิทยาฯ จัดฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ YAMAHA เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
Read more
ปัญจวิทยา ออกหน่วยบริการชุมชน พื้นที่คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา
Read more
ปัญจวิทยาฯ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา  
Read more
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วัดคลองชัน ลำลูกกาคลอง 4  เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2565
Read more
ปัญจวิทยา อบรมร่วมกับ บริษัท เดี้ยนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เรื่องการใช้สีสเปรย์ Samurai Kurobushi เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2565    
Read more
ปัญจวิทยาฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
Read more