Panjavidhaya Technological College

Author: pjtsuper

เพื่อให้นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาได้แสดงความกตัญญู กตเวที เทิดทูน และสำนึกในพระคุณของคุณแม่ ตลอดจนการมอบรางวัลการประกวดคำขวัญและประกวดเรียงความของนักเรียนใน “วันแม่แห่งชาติ” ปีพุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จักกิจกรรมร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดี
Read more
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา วัดคลองชัน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Read more
นายเฉลิมชัย เสือผึ้ง นักเรียนปวช. 3/2 ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเที่ยงอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ในเช้าวันนี้ กรณีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุระหว่างเดินทางมาโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม ที่ผ่านมา  
Read more
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562
Read more
กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 27 มิถุนายน 2562
Read more
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
Read more
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ตลอดจนนักเรียนนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพต่าง ตลอดจนอาจารย์ผู้อบรมนักเรียนเพื่อการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
Read more
กิจกรรม : เข้าค่าลูกเสือ ณ ค่ายศรีกะอางแคมป์ จ.นครนายก วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562
Read more